Termodensirom s.a.
cart2 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Confidențialitate 

Politica de protecție a datelor cu caracter personal are la bază respectarea prevederilor din Regulamentul UE 679/2016 (alias Regulamentul General de Protecţie a Datelor - GDPR - General Data Protection Regulation), asigurându-se un set unitar de reguli în peisajul datelor personale, respectiv: mai multe OBLIGAŢII, mai multă RESPONSABILITATE şi TRANSPARENŢĂ. 

În conformitate cu bunele practici în materie, datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor. 

Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici. 

Ai cumpărat ceva online? Vânzătorul are obligaţia să colecteze doar datele de care are nevoie pentru încheierea tranzacţiei.În plus, e obligat să-ţi furnizeze toate informaţiile menţionate alăturat, şi să şteargă datele când nu mai folosesc scopului pentru care le-a colectat.

Politica globala de protectie a datelor cu caracter personal

Această politică ni se aplică si nouă, societatii SC TERMODENSIROM SA, membrilor din conducere și angajaților noștri, în acest caz, implică faptul că adoptarea acestei Politici poate fi impusă de către societatea SC TERMODENSIROM SA, în mod direct sau indirect, pe baza votului majorității, al majorității reprezentanților din conducere sau printr-un acord.

Domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei politici

Această politică se aplică pentru noi, societatii SC TERMODENSIROM SA, functionarii și angajații noștri. În acest caz, societatea SC TERMODENSIROM SA poate impune adoptarea acestei politici, direct sau indirect, pe baza votului majoritar, a reprezentării conducerii majoritare sau prin acord. C TERMODENSIROM SA stabilește și aplică norme interne, cum ar fi regulamentele și procedurile în conformitate cu această politică.

Politica expune principiile de bază ale societatii SC TERMODENSIROM SA privind protecția datelor personale și standardele de securitate a datelor și asigură conformitatea cu legile în vigoare de protecție a datelor, naționale și internaționale, în toată lumea. În consecință, cuprinde principiile de protecție a datelor, agreate la nivel internațional, cu intenția nu de a substitui, ci de a suplimenta respectivele legi privind protecția datelor personale și a confidențialității (”Legislația Națională”). Conținutul acestei Politici trebuie observat în absența unei Legislații Naționale corespondente sau dacă Legislația Națională oferă mai puține cerințe decât această Politică. Pe de altă parte, Legislația Națională are întotdeauna prioritate în cazul unui conflict cu această Politică sau în cazul în care Legislația Națională are cerințe mai stricte decât această Politică
Politica se extinde asupra prelucrării tuturor datelor cu caracter personal. În țările în care datele entităților legale sunt protejate în aceeași măsură ca și datele personale, Politica se aplică în mod egal asupra datelor entităților legale. Datele anonime, ca în cazul evaluărilor statistice și a studiilor, nu reprezintă subiectul acestei Politici.
Principiile societatii SC TERMODENSIROM SA privind prelucrarea datelor cu caracter personal Respectarea legilor, corectitudine și transparență Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor.

Limitarea la scopul specificat 

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale. 

Acuratețea datelor / Actualitatea datelor 

Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. S.C. „TERMODENSIROM" S.A. va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt. 

Limitarea la datele necesare 

Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. 

Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar. 

Drepturile subiecților datelor cu caracter personal 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților. 

Ștergerea datelor cu caracter personal 

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor. 

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor 

Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. 

Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea, în ceea ce privește datele cu caracter personal. 

În eventualitatea unui incident, S.C. „TERMODENSIROM" S.A. are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal. 

Protecția implicită a datelor cu caracter personal 

SC TERMODENSIROM SA va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse. 

Responsabilitate 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea. 

Organizarea S.C. „TERMODENSIROM" S.A. privind protecția datelor cu caracter personal 

S.C. „TERMODENSIROM" S.A. va desemna o persoană calificată, responsabilă de implementarea și observarea principiilor menționate anterior. 

Shopping Cart

Cart is empty

3

Account

No account?
Create one here
4