Termodensirom s.a.
cart2 0 Cart
3 Account
Contact us
4 Info

Zeci de depozite monitorizate vara si iarna de Termodensirom in cloud, servarele proprii sau local.

 • 1. Beneficiarul, identificarea locației, condiții de conformare, perioada de determinare.
 • 2. Procedura de mapare (extrase relevante pentru determinările respective, cu păstrarea confidențialitătii referitoare la modelul matematic folosit pentru determinarea numărului de senzori la prelevarea datelor, cât și la modul de prelucrare matematică a rezultatelor măsurărilor.
 • 3. Sinteza concluziilor interpretării valorilor, pentru perioada de determinare.
 • 4. Recomandări tipice.
 • 5. Plan amplasare senzori determinare.
 • 6. Plan amplasare senzori sistem monitorizare.
 • 7. Evoluția temperaturilor înregistrate în spațiul de depozitare pentru planele de determinare.
 • 8. Evoluția temperaturilor înregistrate/temperaturilor externe pentru planele de determinare.
 • 9. Uniformitatea temperaturilor pentru planele de determinare.
 • 10. Evoluția în timp a temperaturilor externe minime, maxime, medii.
 • 11. Harta temperaturilor maxime pentru planele de determinare.
 • 12. Harta temperaturilor MKT pentru planele de determinare.
 • 13. Evoluția umidităților relative înregistrate în spațiul de depozitare pentru planele de determinare.
 • 14. Evoluția umidităților relative înregistrate/umiditatea externa pentru planele de determinare.
 • 15. Uniformitatea umidității relative pentru planele de determinare.
 • 16. Evoluția în timp a umiditîții relative minime, maxime, medii, externe.
 • 17. Harta umidităților relative maxime pentru planele de determinare.
 • 18. Harta umidităților relative medii pentru planele de determinare.
 • 19. Harta umidităților relative minime pentru planele de determinare.
 • 20. Certificatele de etalonare ale senzorilor folosiți la efectuarea determinărilor.

Mapare termica

   Conform ordinului 761/2015, emis de Ministerul Sănătății, toate ”Echipamentele şi procesele trebuie să fie calificate şi/sau validate înainte de a începe să fie utilizate şi după orice modificări semnificative.”
   Calificarea este instrumentul principal al procesului de validare.Conform GMP calificarea este "actiunea prin care se demonstrează că orice echipament funcționează corect și conduce în mod real la rezultatele așteptate".
Procedura de calificare presupune realizarea pas cu pas a cerințelor acestor ghiduri prin realizarea documentată a calificării instalării (IQ), calificării operaționale (OQ) și a calificării performanței (PQ).

TERMODENSIROM S.A. vă oferă soluția completă pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de Ordinul 761/2015 elaborat de Ministerul Sănătății Publice.

Specialiștii noștri au elaborat un protocol care are ca rezultat final elaborarea unui Raport de Mapare de temperatură și umiditate relative.

Raportul de Mapare (cartografiere) are ca scop:

- Demonstrarea prin măsurători obiective a capacităților sistemului de climatizare de a controla și menține condițiile în limitele cerințelor de conformare.
- Verificarea independenței sistemului de climatizare față de evoluția parametrilor temperatură și umiditate relativă din mediul extern în două anotimpuri diferite iarna/vara.
- Stabilirea uniformitatii celor doi parametrii pe durata efectuarii maparii.
- Stabilirea uniformității celor doi parametri pe durata efectuării maparii.
- Determinarea unor eventuale disfunctionalități ale sistemului de răcire/încălzire sau umidificare/dezumidificare.
- Efectul ușilor deschise, efectul introducerii de noi produse în spațiul de depozitare (traficul pe ușile de acces), efectul prezenței personalului în spațiul de depozitare.
- Determinarea punctelor critice de temperatură și umiditate relativă, în interiorul spațiului de depozitare.
- Recomandarea instalării unui sistem de monitorizare.

Cele mai intalnite tipuri de echipamente validate de TERMODENSIROM S.A. :
- Instalatie de climatizare depozite.
- Camere frigorifice
- Frigidere
- Masini transport
- Cutii transport
- Sisteme de monitorizare

Shopping Cart

Cart is empty

3

Account

No account?
Create one here
4